Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti 4A NSSP03, 33 viên size 12 - 14mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti 4A NSSP03, 33 viên size 12 - 14mm

570,000,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Tahiti

- Màu sắc ngọc: Đen

- Kích thước ngọc: 12 - 14mm

 

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti 4A NSSP03,  33 viên size 12 - 14mm
product