Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti 3A NSSP03, 37 viên size 11 - 12mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti 3A NSSP03, 37 viên size 11 - 12mm

213,900,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Tahiti

- Màu sắc ngọc: Đen

- Kích thước ngọc: 11 - 12mm 

 

 Chuỗi cổ ngọc trai Tahiti 3A NSSP03, 37 viên size 11 - 12mm
product