Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0001 57 viên, size 8.0 - 8.3mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0001 57 viên

3,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai nước ngọt 

- Kích Thước: 8 - 8.3 mm 

- Màu Sắc: Trắng 

- Số viên ngọc: 57 viên

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0001 57 viên
product