Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0007, 61 viên size 7.7 - 8.2 mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0007, 61 viên size 7.7 - 8.2 mm

4,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai nước ngọt 

- Kích Thước: 7.7 - 8.2 mm 

- Màu Sắc: Hồng cam

- Số viên ngọc: 61 viên

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0007, 61 viên size 7.7 - 8.2 mm
product