Chuỗi cổ ngọc trai Southsea 4A NSSP02, 37 viên size 9.1-11.1mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Southsea 4A NSSP02, 37 viên size 9.1-11.1mm

890,100,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Southsea

- Màu sắc ngọc: Vàng

- Kích thước ngọc: 9.1 - 11.1 mm

- Chất liệu đính kèm: Vàng 18K 37v

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Southsea 4A NSSP02, 37 viên size 9.1-11.1mm
product