Chuỗi cổ ngọc trai Southsea 4A NSSP02, 29 viên size 12 - 15.2mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Southsea 4A NSSP02, 29 viên size 12 - 15.2mm

570,000,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Southsea

- Màu sắc ngọc: Vàng

- Kích thước ngọc: 12 - 15.2mm

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Southsea 4A NSSP02, 29 viên size 12 - 15.2mm
product