Chuỗi cổ ngọc trai Southsea 2A NSSP02, 30 viên size 12 - 15mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Southsea 2A NSSP02, 30 viên size 12 - 15mm

Liên hệ

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Southsea

- Màu sắc ngọc: Vàng

- Kích thước ngọc: 12.1 - 14.8mm

- Chất liệu đính kèm: Vàng 14k 

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Southsea 2A NSSP02, 30 viên size 12 - 15mm
product