Chuỗi cổ ngọc trai Maxima 4A NSSP01, 30 viên size 12-14.5mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Maxima 4A NSSP01, 30 viên size 12-14.5mm

498,840,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Maxima

- Màu sắc ngọc: Trắng

- Kích thước ngọc: 12-14mm

 

 Chuỗi cổ ngọc trai Maxima 4A NSSP01, 30 viên size 12-14.5mm
product