Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0041 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0041, 190 viên size 7.3 - 8.2 mm

15,750,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt 

- Kích thước ngọc: 7.3 - 8.2 mm

- Màu sắc ngọc: Trắng

- Số viên ngọc: 190 viên

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0041, 190 viên size 7.3 - 8.2 mm
product