Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0006, size 7.6 - 8.1mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0006, size 7.6 - 8.1mm

4,500,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt 

- Kích thước ngọc: 7.6 - 8.1mm

- Màu sắc ngọc: Tím

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0006, size 7.6 - 8.1mm
product