Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0006, 61 viên size 7.4 - 8.1mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0006, 61 viên size 7.4 - 8.1mm

4,500,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt 

- Kích thước ngọc:  7.4 - 8.1mm

- Màu sắc ngọc: Tím

- Số viên ngọc: 61 viên

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0006, 61 viên size 7.4 - 8.1mm
product