Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0001, 61 viên size 7.1 - 8.2mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0001, 61 viên size 7.1 - 8.2mm

8,500,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt 

- Kích thước ngọc:  7.1 - 8.2mm

- Màu sắc ngọc: Trắng

- Số viên ngọc: 61 viên

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0001, 61 viên size 7.1 - 8.2mm
product