Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater ND0009, 120 viên size 7.5 - 8.2 mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater ND0009, 120 viên size 7.5 - 8.2 mm

13,900,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc Trai nước ngọt 

- Kích thước ngọc:  7.5 - 8.2 mm

- Màu sắc ngọc: Trắng, hồng

- Số viên ngọc: 120 viên

 

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater ND0009, 120 viên size 7.5 - 8.2 mm
product