Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater có mặt NSP001, 68 viên size 6.5 - 7.1mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater có mặt NSP001, 68 viên size 6.5 - 7.1mm

2,400,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt 

- Kích thước ngọc: 6.5 - 7.1mm

- Màu sắc ngọc: Trắng

- Số viên ngọc: 68 viên

 

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater có mặt NSP001, 68 viên size 6.5 - 7.1mm
product