Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater có mặt NSP001, 62 viên size 7.3 - 7.8mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater có mặt NSP001, 62 viên size 7.3 - 7.8mm

2,400,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt 

- Kích thước ngọc: 7.5 - 7.8mm

- Màu sắc ngọc: Trắng

- Số viên ngọc: 62 viên

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater có mặt NSP001, 62 viên size 7.3 - 7.8mm
product