Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater có mặt NSP001, 60 viên size 7.3 - 8.2mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater có mặt NSP001, 60 viên size 7.3 - 8.2mm

2,400,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt 

- Kích thước ngọc: 7.3 - 8.2mm

- Màu sắc ngọc: Trắng

- Số viên ngọc: 60 viên

 

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater có mặt NSP001, 60 viên size 7.3 - 8.2mm
product