Chuỗi cổ ngọc trai Akoya 4A NSSP02, 50 viên size 8.2 - 8.5mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Akoya 4A NSSP02, 50 viên size 8.2 - 8.5mm

123,400,000₫

Mô tả

- Loại ngọc: Ngọc trai Akoya

- Màu sắc ngọc: Vàng

- Kích thước ngọc: 8.1 - 8.9mm

 

 

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Akoya 4A NSSP02,  50 viên size 8.2 - 8.5mm
product