Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin mô tả kiểu 1:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 3.0-6.8mm
- Màu sắc: Trắng
Thông tin mô tả kiểu 2:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 3.1-8.2mm
- Màu sắc: Trắng
Thông tin mô tả kiểu 3:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 3.1-8.2mm
- Màu sắc: Trắng
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091
product