Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091

40,500,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin mô tả kiểu 1:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 3.0-6.8mm
- Màu sắc: Trắng
Thông tin mô tả kiểu 2:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 3.1-8.2mm
- Màu sắc: Trắng
Thông tin mô tả kiểu 3:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 3.1-8.2mm
- Màu sắc: Trắng

Sản phẩm liên quan

 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E091
product