Bông tai ngọc trai thiết kế G0E085 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai thiết kế G0E085

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông Tin mô tả kiểu 1:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 6.7-8.0mm
- Màu sắc: Trắng
Thông Tin mô tả kiểu 2:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 5.1-8.0mm
- Màu sắc: Trắng
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E085
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E085
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E085
product