Bông tai ngọc trai thiết kế G0E084 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai thiết kế G0E084

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Kiểu 1:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 4.2-6.8mm
- Màu sắc: Trắng
Kiểu 2:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 5.5-8.1mm
- Màu sắc: Trắng
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E084
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E084
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E084
product