Bông tai ngọc trai thiết kế G0E034 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai thiết kế G0E034

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Bông tai ngọc trai thiết kế G0E304 Maxima, Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.9-12.3mm
- Màu sắc: Trắng, vàng
 
Bông tai ngọc trai thiết kế G0E304 Maxima, Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.5-12.5mm
- Màu sắc: Trắng, đen
 
Bông tai ngọc trai thiết kế G0E304 Southsea, Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.6-12.0mm
- Màu sắc: Đen, vàng
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E034
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E034
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E034
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E034
product