Bông tai ngọc trai thiết kế G0E007 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai thiết kế G0E007

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Kiểu 1:
- Loại ngọc: Maxima 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 12.1mm
- Màu sắc: Trắng
Kiểu 2:
- Loại ngọc: Southesea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 12.5 - 12.8 mm
- Màu sắc: Vàng

Sản phẩm liên quan

 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E007
 Bông tai ngọc trai thiết kế G0E007
product