Bông Tai Ngọc Trai _ SE9 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông Tai Ngọc Trai _ SDE006

1,750,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai nước ngọt 

- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc

 Bông Tai Ngọc Trai _ SDE006
product