Bông Tai Ngọc Trai _ SDE014 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông Tai Ngọc Trai _ SDE014

1,200,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai nước ngọt 

- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc

Sản phẩm liên quan

 Bông Tai Ngọc Trai _ SDE014
product