Bông tai ngọc trai Maxima 4A GDES04 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai Maxima 4A GDES04

Liên hệ

Mô tả

Bông tai ngọc trai Maxima 4A GDES04
Loại ngọc: Ngọc trai Maxima 4A
Kích thước ngọc: 8.5mm
Màu sắc ngọc: Màu trắng
Chất liệu đính kèm: Vàng 18k

 

Sản phẩm liên quan

 Bông tai ngọc trai Maxima 4A GDES04
product