Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc trai Mabe 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Màu sắc: Xám xanh

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc trai Mabe 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Màu sắc: Xám xanh

Thông số kiểu 3:

- Loại ngọc: Ngọc trai Mabe 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Màu sắc: Xám xanh

Thông số kiểu 4:

- Loại ngọc: Ngọc trai Mabe 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Màu sắc: Xám xanh

Thông số kiểu 5:

- Loại ngọc: Ngọc trai Mabe 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Màu sắc: Xám xanh

Thông số kiểu 6:

- Loại ngọc: Ngọc trai Mabe 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Màu sắc: Xám xanh

Sản phẩm liên quan

 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
 Bông tai ngọc trai Mabe GCEMB0
product