Bông tai ngọc trai kết hợp vỏ trai SCES52 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai kết hợp vỏ trai SCES52

1,250,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Kiểu 1:

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Màu Sắc Ngọc: Trắng
- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc

Kiểu 2:

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Màu Sắc Ngọc: Hồng
- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc

 Bông tai ngọc trai kết hợp vỏ trai SCES52
 Bông tai ngọc trai kết hợp vỏ trai SCES52
product