Bông tai ngọc trai GDESLO – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai GDESLO

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:
- Loại ngọc: Maxima 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 11.9mm
- Màu sắc: Trắng
Thông số kiểu 2:
- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 9.1mm
- Màu sắc: Đen
 Bông tai ngọc trai GDESLO
 Bông tai ngọc trai GDESLO
 Bông tai ngọc trai GDESLO
 Bông tai ngọc trai GDESLO
product