Bông tai ngọc trai GDE374 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai GDE374

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.2mm
- Màu sắc: Vàng

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.3mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 3:

- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.4mm
- Màu sắc: Tím

Thông số kiểu 4:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.3mm
- Màu sắc: Hồng

Thông số kiểu 5:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.3mm
- Màu sắc: Hồng

Thông số kiểu 6:

- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.3mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 7:

- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.4mm
- Màu sắc: Vàng

Thông số kiểu 8:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.2mm
- Màu sắc: Tím

 

Sản phẩm liên quan

 Bông tai ngọc trai GDE374
 Bông tai ngọc trai GDE374
 Bông tai ngọc trai GDE374
 Bông tai ngọc trai GDE374
 Bông tai ngọc trai GDE374
 Bông tai ngọc trai GDE374
 Bông tai ngọc trai GDE374
 Bông tai ngọc trai GDE374
product