Bông tai ngọc trai GDE373 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai GDE373

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 8.9mm
- Màu sắc: Đen

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 9.2mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 3:

- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 8.9mm
- Màu sắc: Đen

Thông số kiểu 4:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 9.1mm
- Màu sắc: Trắng

Sản phẩm liên quan

 Bông tai ngọc trai GDE373
 Bông tai ngọc trai GDE373
 Bông tai ngọc trai GDE373
 Bông tai ngọc trai GDE373
product