Bông tai ngọc trai GCE244 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai GCE244

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.5mm
- Màu sắc: Hồng

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.4mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 3:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.5mm
- Màu sắc: Hồng

Thông số kiểu 4:

- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 7.4mm
- Màu sắc: Trắng

Sản phẩm liên quan

 Bông tai ngọc trai GCE244
 Bông tai ngọc trai GCE244
 Bông tai ngọc trai GCE244
 Bông tai ngọc trai GCE244
product