Bông tai ngọc trai GB0750 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Vòng tay ngọc trai GB0750

Liên hệ

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Freshwater

- Màu Sắc: Màu sắc trắng

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18k

-Size ngọc: 7.7 mm

 Vòng tay ngọc trai GB0750
 Vòng tay ngọc trai GB0750
product