Bông tai ngọc trai G0E065 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai G0E094

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số mô tả kiểu 1:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 3.6-8.0mm
- Màu sắc: Trắng
Thông số mô tả kiểu 2:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 3.7-6.9mm
- Màu sắc: Trắng
Thông số mô tả kiểu 3:
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 2.9-8.0mm
- Màu sắc: Trắng
Thông số mô tả kiểu 4
- Loại ngọc: Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 3.5-6.6mm
- Màu sắc: Trắng
 Bông tai ngọc trai G0E094
 Bông tai ngọc trai G0E094
 Bông tai ngọc trai G0E094
 Bông tai ngọc trai G0E094
product