Bộ Sưu Tập _ GC0390 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bộ Sưu Tập _ GC0390

86,700,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Southsea

- Màu Sắc: Trắng

- Kích Thước: 10.8 mm - 11.8 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 18K, Đá Cz

 

Sản phẩm liên quan

 Bộ Sưu Tập _ GC0020  Bộ Sưu Tập _ GC0020
 Bộ Sưu Tập _ GC0021  Bộ Sưu Tập _ GC0021
 Bộ Sưu Tập _ GC0067  Bộ Sưu Tập _ GC0067
 Bộ Sưu Tập _ GC0178  Bộ Sưu Tập _ GC0178
 Bộ Sưu Tập _ GC0389  Bộ Sưu Tập _ GC0389
 Bộ Sưu Tập _ GC0390