Bộ Sưu Tập _ GC0021 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bộ Sưu Tập _ GC0021

56,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Mabe

- Màu Sắc: Trắng Ánh Hồng

- Kích Thước: 12.4 mm - 14.4 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng Trắng 18K

 

Sản phẩm liên quan

 Bộ Sưu Tập _ GC0020  Bộ Sưu Tập _ GC0020
 Bộ Sưu Tập _ GC0067  Bộ Sưu Tập _ GC0067
 Bộ Sưu Tập _ GC0178  Bộ Sưu Tập _ GC0178
 Bộ Sưu Tập _ GC0389  Bộ Sưu Tập _ GC0389
 Bộ Sưu Tập _ GC0390  Bộ Sưu Tập _ GC0390
 Bộ Sưu Tập _ GC0021