Chính sách bảo hành sản phẩm Trầm hương – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chính sách bảo hành sản phẩm Trầm hương

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN & CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
I. Hướng dẫn bảo quản

- Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước, vật sắc nhọn, hoặc hoá chất.
II. Chính sách bảo hành
Thời hạn bảo hành - Đổi sản phẩm: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua trên hóa đơn.
Điều kiện bảo hành - Đổi sản phẩm: Sản phẩm chưa qua sử dụng, còn nguyên tag giá, không hư hao, gãy, lỗi.
Bảo hành: Bảo hành trọn đời các sản phẩm cần xâu lại, làm sạch.
Đổi sản phẩm: Áp dụng đổi sản phẩm đã mua với sản phẩm khác từ bằng giá trở lên, hoặc giá thấp hơn nhưng không hoàn tiền.
Đặc thù sản phẩm: Trầm hương có giá trị đặc trưng riêng của sản phẩm. Khi quý khách sử dụng trên cơ thể sẽ giảm mùi đặc trưng của trầm nên mong quý khách hàng hoan hỷ cảm thông.

POLICY ON WARRANTY & EXCHANGE PRODUCTS 
I.Preservation systems 

- Avoid contact with water, sharp objects, or chemicals.
II. Warranty systems 
Warranty period or product exchange:  Within 07 days from the date of purchase on the invoice.
Warranty conditions - product exchange:  The product has its price tag intact, not damaged or broken.
Warranty conditions:  Lifetime warranty on products that need threading or cleaning.
Product exchange:  Apply to exchange purchased products with other products from the same or higher price. Exchanges for lower-priced products will not be refunded.
Product features: Agarwood has its unique value. When used on the body, it will lose the characteristic scent of Agarwood. We hope that you can happily sympathize with us.

 

page