Chính sách bảo hành sản phẩm Bút ngọc trai – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chính sách bảo hành sản phẩm Bút ngọc trai

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN & CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
I. Hướng dẫn bảo quản
- Cất bút vào hộp, túi bút hoặc đế gác bút sau khi viết xong.
- Để bút ở nơi có nguồn nhiệt vừa phải, tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.

II. Chính sách bảo hành:
- Thời hạn bảo hành – đổi sản phẩm: trong vòng 1 tháng kể từ ngày mua trên hóa đơn.
- Điều kiện bảo hành – đổi sản phẩm: sản phẩm chưa qua sử dụng, còn nguyên tag giá, không hư hao, gãy, lỗi.
- Bảo hành sửa chữa lỗi kỹ thuật lỗi nhà sản xuất trong 24 tháng kể từ ngày mua.
- Đổi sản phẩm: áp dụng đổi sản phẩm đã mua với sản phẩn khác từ bằng giá trở lên, hoặc giá thấp hơn nhưng không hoàn tiền.
- Đặc thù của sản phẩm: bằng vỏ trai tự nhiên 100%, được làm thủ công bằng nghệ thuật khảm trai truyền thống.

WARRANTY POLICY - EXCHANGE PRODUCT
I.Preservation systems 
- Put the pen in the box, pen case pouch, or pen stand after finishing writing.
- Keep the pen in a place with a moderate heat source, and avoid the temperature being too high or too low.
II. Warranty systems
- Warranty period - product exchange: within a month from the date of purchase on the invoice.
- Warranty conditions - product exchange: price tag intact, no damage or broken.
- Warranty to repair technical effects and manufacturer defects for 24 months from the date of purchase.
- Product exchange: apply to exchange purchased products with other products of equal or higher price, or lower price but no refund.
- Product features: The product is handmade from 100% natural mussel shells based on traditional mosaic art.

 

page