Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN19 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN19

12,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Akoya 

- Màu Sắc: Trắng 

- Kích Thước: 6.1 - 6.4 mm 

- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc 925 

- Số viên ngọc: 69

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai_SPN19  Chuỗi cổ ngọc trai_SPN19
 Chuỗi cổ ngọc trai_SPN18  Chuỗi cổ ngọc trai_SPN18
 Nhẫn Ngọc Trai _ SR20  Nhẫn Ngọc Trai _ SR20
 Nhẫn Ngọc Trai _ SR19  Nhẫn Ngọc Trai _ SR19
 Nhẫn Ngọc Trai _ SR18  Nhẫn Ngọc Trai _ SR18
 Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN19