Ngọc Trai Southsea _ SP0003 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Ngọc Trai Southsea _ SP0003

132,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Southsea

- Màu Sắc: Trắng Satin

- Kích Thước: 18.23 mm

 

 

Sản phẩm liên quan

 Ngọc Trai Akoya _ SP0001  Ngọc Trai Akoya _ SP0001
 Ngọc Trai Akoya _ SP0006  Ngọc Trai Akoya _ SP0006
 Ngọc Trai Akoya _ SP0007  Ngọc Trai Akoya _ SP0007
 Ngọc Trai Akoya _ SP0008  Ngọc Trai Akoya _ SP0008
 Ngọc Trai Akoya _ SP0047  Ngọc Trai Akoya _ SP0047
 Ngọc Trai Southsea _ SP0003