Ngọc Trai Maxima _ SP0003 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Ngọc Trai Maxima _ SP0003

132,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Maxima

- Màu Sắc: Trắng Satin

- Kích Thước: 18.23 mm

 

 

 Ngọc Trai Maxima _ SP0003
product