Ngọc Trai Nước Ngọt _ SP0448 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Ngọc Trai Nước Ngọt _ SP0448

1,450,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Nước Ngọt

- Màu Sắc: Trắng Ánh Hồng

- Kích Thước: 7.6 mm

Sản phẩm liên quan

 Ngọc Trai Akoya _ SP0001  Ngọc Trai Akoya _ SP0001
 Ngọc Trai Akoya _ SP0006  Ngọc Trai Akoya _ SP0006
 Ngọc Trai Akoya _ SP0007  Ngọc Trai Akoya _ SP0007
 Ngọc Trai Akoya _ SP0008  Ngọc Trai Akoya _ SP0008
 Ngọc Trai Akoya _ SP0047  Ngọc Trai Akoya _ SP0047
 Ngọc Trai Nước Ngọt _ SP0448