Ngọc Trai Akoya _ SP0006 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Ngọc Trai Akoya _ SP0006

4,100,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Akoya

- Màu Sắc: Xám

- Kích Thước: 7.5 mm

Sản phẩm liên quan

 Ngọc Trai Akoya _ SP0001  Ngọc Trai Akoya _ SP0001
 Ngọc Trai Akoya _ SP0007  Ngọc Trai Akoya _ SP0007
 Ngọc Trai Akoya _ SP0008  Ngọc Trai Akoya _ SP0008
 Ngọc Trai Akoya _ SP0047  Ngọc Trai Akoya _ SP0047
 Ngọc Trai Akoya _ SP0049  Ngọc Trai Akoya _ SP0049
 Ngọc Trai Akoya _ SP0006