Mặt dây chuyền ngọc trai GFP463 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Mặt dây chuyền ngọc trai GFP463

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10mm
- Màu sắc: Tím

Thông số kiểu 2:

- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10mm
- Màu sắc: Đen

Thông số kiểu 3:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 4:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10mm
- Màu sắc: Trắng

Thông số kiểu 5:

- Loại ngọc: Tahiti 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10.2mm
- Màu sắc: Đen

Thông số kiểu 6:

- Loại ngọc: Ngọc Trai Freshwater
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 10mm
- Màu sắc: Cam

 

 
 Mặt dây chuyền ngọc trai GFP463
 Mặt dây chuyền ngọc trai GFP463
 Mặt dây chuyền ngọc trai GFP463
 Mặt dây chuyền ngọc trai GFP463
 Mặt dây chuyền ngọc trai GFP463
 Mặt dây chuyền ngọc trai GFP463
product