Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC173 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC173

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Thông số kiểu 1:
- Loại ngọc: Southsea 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 9.3mm
- Màu sắc: Trắng
Thông số kiểu 2:
- Loại ngọc: Southsea, Akoya 4A
- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k
- Size: 2.8-10.7mm
- Màu sắc: Vàng, trắng
 Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC173
 Dây chuyền ngọc trai thiết kế GDC173
product