Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN29 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN29

2,800,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai nước ngọt 

- Màu Sắc: Trắng

Sản phẩm liên quan

 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0012  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0012
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0014  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0014
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0023  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0023
Hết hàng
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0093  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0093
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0111  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0111
 Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN29