Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN27 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN27

4,100,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai nước ngọt 

- Kích Thước: 8.4 - 9.4 mm 

- Màu Sắc: Trắng 

- Số viên ngọc: 93 viên

Sản phẩm liên quan

 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0012  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0012
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0014  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0014
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0023  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0023
Hết hàng
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0093  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0093
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0111  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0111
 Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN27