Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0061, 78 viên size 4.3 - 8.9 mm – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0061, 78 viên size 4.3 - 8.9 mm

Hết hàng
5,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai nước ngọt 

- Kích Thước: 4.3 - 8.9 mm 

- Màu Sắc: Trắng 

- Số viên ngọc: 78 viên

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai Freshwater NS0061, 78 viên size 4.3 - 8.9 mm
product