Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN20 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN20

26,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai Tahiti 

- Màu Sắc: Đen

 - Kích Thước: 7.2 - 7.9 mm 

- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc 925

 - Số viên ngọc: 58

Sản phẩm liên quan

 Chuỗi cổ ngọc trai_SPN19  Chuỗi cổ ngọc trai_SPN19
 Chuỗi cổ ngọc trai_SPN18  Chuỗi cổ ngọc trai_SPN18
 Nhẫn Ngọc Trai _ SR20  Nhẫn Ngọc Trai _ SR20
 Nhẫn Ngọc Trai _ SR19  Nhẫn Ngọc Trai _ SR19
 Nhẫn Ngọc Trai _ SR18  Nhẫn Ngọc Trai _ SR18
 Chuỗi Cổ Ngọc Trai _ SPN20