Chuỗi cổ ngọc trai_SPN17 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Chuỗi cổ ngọc trai_SPN17

365,500,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai South Sea, Tahiti

- Màu Sắc: Đen, vàng

- Kích Thước: 8.4 - 13.3 mm

- Chất Liệu Đính Kèm: Vàng 14k
- Số viên ngọc: 8 viên ngọc trai South Sea, 12 viên ngọc trai Tahiti

Sản phẩm liên quan

 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0012  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0012
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0014  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0014
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0023  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0023
Hết hàng
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0093  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0093
 Bông Tai Ngọc Trai _ EG0111  Bông Tai Ngọc Trai _ EG0111
 Chuỗi cổ ngọc trai_SPN17