Bông Tai Ngọc Trai _ SDE019 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông Tai Ngọc Trai _ SDE019

1,200,000₫

Mô tả

- Loại Ngọc: Ngọc Trai nước ngọt 

- Chất Liệu Đính Kèm: Bạc 925

Sản phẩm liên quan

 Bông Tai Ngọc Trai _ SDE019
product