Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339 – Ngọc trai Ngọc Hiền

Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Hoa tai ngọc trai Akoya - Tahiti 4A:

- Màu ngọc: Đen

- Kích thước ngọc: 8.2 - 11.8mm 

- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k

Hoa tai ngọc trai Akoya - Southsea 4A: 

- Màu ngọc: Vàng

- Kích thước ngọc: 7.9 - 11.3mm

- Chất liệu đính kèm: Vàng 18K

Hoa tai ngọc trai Freshwater:

- Màu ngọc: Trắng

- Kích thước ngọc: 7.8 - 10.1mm

- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k

Hoa tai ngọc trai Freshwater màu hồng cam:

- Màu ngọc: Hồng cam 

- Kích thước ngọc: 7.4 - 11.1mm

- Chất liệu đính kèm: Vàng 18k

 

Sản phẩm liên quan

 Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339
 Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339
 Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339
 Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339
 Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339
 Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339
 Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339
 Bông tai ngọc trai sát tai đơn giản, vàng 18K GDE339
product